A01. NedBox: online Nederlands oefenen met krant en tv        Lestrofee 2017 Top 3
Mariet Schiepers e.a.

Leermiddelen & didactiek, 21eeeuwse vaardigheden
Alle doelgroepen

Tweedetaalverwerving is een langdurig proces dat herhaalde oefening vereist. Er is dan ook behoefte aan méér oefenkansen voor Nt2-leerders, aanvullend op het formele Nt2-aanbod, in een niet-georganiseerde, informele context. Vanuit deze behoefte werd NedBox (www.nedbox.be) ontwikkeld, een digitaal platform waarop anderstaligen de klok rond aan de slag kunnen met functionele en geďntegreerde taaltaken aan de hand van authentiek en actueel beeld- en tekstmateriaal en dit volgens hun eigen interesses, niveau en behoeften. Welke principes van tweedetaalverwerving onderbouwen het design van NedBox? Hoe kun je het gebruik van NedBox stimuleren vanuit je Nt2-lessen? En wat vinden de leerders zelf van de online oefeningen? Deze en nog andere vragen komen tijdens deze presentatie aan bod.

Mariet Schiepers is coördinator Hoger onderwijs en Volwassenenonderwijs (18+), Centrum voor Taal en Onderwijs, Katholieke Universiteit Leuven (CTO KU Leuven)..
E-mail: mariet.schiepers@kuleuven.be