A12. Geen afstand meer: verbondenheid in feedback
Jan Strybol

Didactiek
Alle doelgroepen
A2-B1, hoger opgeleiden taalniveau 0-B2, ISK/ OKAN

Bij feedback op schrijven ontbreekt vaak verbondenheid: de docent gebruikt markeringen, codes of een checklist en plaatst die in of bij het geschreven product. De cursist ziet de ‘tekens’ maar die hebben nog weinig contact met het moment, de docent, de cursist(en)... In deze toepassing bekijken we hoe we meer verbondenheid kunnen brengen in dat geheel. Waarom? Omdat je met verbondenheid motiveert en differentieert.
Doelstelling:
De deelnemers zien manieren om meer verbondenheid in feedback te realiseren. Daarbij horen ook ICT-gebaseerde methoden. De deelnemers begrijpen de kracht van verbondenheid voor feedback op schrijfvaardigheid en kunnen dat toepassen.
Doelgroep: Taalniveau A2 - B1, hoog opgeleiden taalniveau 0-B2, ISK/ OKAN

Jan Strybol is lerarenopleider Het Perspectief en bestuurslid BVNT2
E-mail: janstrybol@hotmail.com