A16. Het herziene VNT2 (Voortgangstoets Nt2)
Nieuwe toetsen Spreken en Gesprekken
Anne Abeling

Evaluatie & Toetsing
Alle doelgroepen

In 2017 is het Voortgangsinstrument NT2 (VNT2) herzien. Er zijn aparte toetsen Spreken en Gesprekken in het instrument opgenomen. In deze workshop laat Anne Abeling zien hoe deze toetsen eruit zien. Ook gaan we in op de ontwikkeling van de toetsen. Vervolgens bekijken we de beoordelingsmodellen en gaan we aan de slag met het beoordelen van een aantal toetsen. Er is voldoende ruimte voor het stellen van vragen.

Anne Abeling is consultant/trainer bij Bureau ICE
E-mail: aabeling@bureau-ice.nl