A17. Formatieve evaluatie: zicht op taalleren
Gerdineke van Silfhout

Evaluatie & Toetsing
Alle doelgroepen

Wilt u ook goed inzicht hebben in het leerproces van leerlingen/studenten? Dat u weet waar ze staan, naar welke doelen ze toewerken en hoe ze deze doelen kunnen bereiken? Dat is formatief evalueren in een notendop. In deze workshop gaan we na hoe formatief evalueren in uw praktijk een effectief middel is om inzicht te hebben in bijvoorbeeld de leesvoorkeuren en -vaardigheden van leerlingen. En hoe goede leerdoelen en succescriteria een voorwaarde zijn om goede feedback te geven. We bespreken casussen uit het reguliere voortgezet onderwijs en gaan met elkaar na hoe deze aanpakken ook effectief zijn in uw eigen lespraktijk.
 
Gerdineke van Silfhout is leerplanontwikkelaar VO Tweede Fase bij SLO, Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling.
E-mail: g.vansilfhout@slo.nl