A18. Kan krom recht worden ?
Ineke van de Craats & Jan Deutekom

Leermiddelen & Didactiek
Alle doelgroepen
A2-B1 (STEX NT2)

Taalleerders krijgen nieuwe structuren aangeboden. Ze oefenen daar veel mee, maar met wisselend succes. Wanneer deze niet beklijven of niet toegepast kunnen worden in interactie, worden ongewild foute structuren ingeslepen. Je moet er dus als docent en als cursist mee aan de slag. De structuren die we zullen aanpakken, zijn: plaats en vervoeging van het werkwoord, inversie en de bijzin. De voorbeelden zijn authentiek.

Ineke van de Craats was werkzaam bij de afdeling Taalwetenschap van de Radboud Universiteit Nijmegen en hoofdredacteur van Alfa-nieuws.
E-mail:inekevandecraats@casema.nl
Jan Deutekom heeft de onderwijsaanpak FCSprint2 ontworpen en was nauw betrokken bij het onderzoek naar en ontwikkeling van Diglin+.
E-mail: J.Deutekom@fcroc.nl