A03. Leerders doen het zelf !
Begeleiden van autonoom leren
Elwine Halewijn, Myrthe Wildeboer

21eeeuwse vaardigheden
Alle doelgroepen

Zelfstandig leren leren helpt mensen om tijdens een cursus meer resultaat te boeken en na de cursus de verworven vaardigheid te onderhouden en zelfs uit te breiden. Het begeleiden van autonoom leren vergt echter het een en het ander, bijvoorbeeld een coachende rol en werkvormen die leerders in de regie zetten.
Op basis van een aantal projecten met pilots rond autonoom leren zullen we in de workshop ingaan op de aanpak van autonoom leren en de rol van de begeleider, een aantal concrete werkvormen aanreiken en ervaringen delen vanuit de pilots.
Doelgroepen: alle

Elwine Halewijn is directeur volwasseneneducatie/senior adviseur van ITTA Amsterdam.
E-mail: elwine.halewijn@itta.uva.nl
Myrthe Wildeboer is adviseur bij ITTA.
E-mail: Myrthe.wildeboer@itta.uva.nl