A07. De succesvolle docent
Basisvaardigheden van klassenmanagement
Margreet Verboog

Klassenmanagement & Differentiatie
Alle doelgroepen

‘Succesvolle leerkrachten beschikken over een aantal basisvaardigheden, namelijk: ze zijn duidelijk; ze zijn consequent; ze reageren evenwichtig.’ (Evertson e.a., 1984)
Succes in de les bereik je niet alleen door de methode of de werkvormen, er hoort ook een belangrijke organisatorische component bij: hoe ga je om met aspecten als gebrek aan motivatie of storend gedrag in de groep.
Het voeren van gesprekken en problemen oplossen met cursisten, collega’s en vrijwilligers is soms een lastige klus. En hoe maak je de cursisten zelfstandig?
In deze workshop ligt de focus op alles wat gebeurt in de klas rondom de inhoud van de les.

Margreet Verboog is taalwetenschapper en logopedist en als zelfstandig trainer en adviseur actief in het werkveld Nt2. Auteur van het cahier Klassenmanagement, Uitgeverij Boom.
E-mailadres: mverboog@xs4all.nl