A09. Over luisteren, verstaan en spreken
Het verbeteren van de verstaanbaarheid van Nt2-leerder
Ilvi Blessenaar & Emmy van Bommel

Didactiek & Leermiddelen
A2-B1, Hoger Opgeleiden

Iedere Nt2-leerder heeft zijn eigen achtergrond en verstaanbaarheid is afhankelijk van vele factoren. Het belang van het trainen van de verstaanbaarheid is duidelijk, maar hoe pak je dat aan? In deze workshop delen we onze logopedische kennis, zodat Nt2-professionals inzicht krijgen in de aspecten die van belang zijn bij het trainen van de verstaanbaarheid. Hierbij wordt ingegaan op het trainen van de fonologie, de prosodie en de fonetiek aan de hand van concrete voorbeelden en hoe omgegaan kan worden met onderlinge verschillen.

Doelgroep: met name geschikt voor Nt2-professionals die werken met taalniveau A2 B1, hoog opgeleiden taalniveau 0-B2.

Ilvi Blessenaar en Emmy van Bommel zijn docent-onderzoekers bij de opleiding Logopedie, Hogeschool Utrecht. Ze geven onderwijs in de opleidingskliniek waar studenten Nt2-leerders met verstaanbaarheidsproblemen behandelen. Daarnaast leiden zij een onderzoeksproject over verstaanbaarheid bij Nt2.
E-mail: ilvi.blessenaar@hu.nl, emmy.vanbommel@hu.nl