C01.Nederlands leren: makkelijk of moeilijk ?
Folkert Kuiken

Meertaligheid
Professionalisering/Alle doelgroepen

Het leren van Nederlands wordt door veel anderstaligen als lastig ervaren. Ook veel moedertaalsprekers gaan daarin mee: ‘Ja, moeilijk, hè, dat Nederlands…’. Maar is het leren van Nederlands nu echt zoveel moeilijker dan van een willekeurig andere taal? Om welke struikelblokken gaat het precies? Wat is daarbij de rol van de moedertaal? En wat betekent dat voor beleidsmakers, Nt2-docenten en Nt2-leerders? Dat zijn de vragen waarop in deze bijdrage antwoord wordt gegeven.

Folkert Kuiken is hoogleraar Nederlands als tweede taal en meertaligheid (bijzondere leerstoel vanwege de Gemeente Amsterdam).
E-mail: f.kuiken@uva.nl