C02. Moedertaal in Nt2: een haalbare kaart ?
Jacomine Nortier & Sterre Leufkens

Meertaligheid
Alle doelgroepen

Nt2-docenten die kennis hebben van de moedertalen van hun cursisten kunnen anticiperen op mogelijke problemen bij het leren van het Nederlands. Het Turks kent bijvoorbeeld geen verschil tussen hij/zij. Maar hoe komen docenten aan die kennis? We kunnen niet verwachten dat ze van alle talen die de cursisten spreken de kenmerken kennen en dan: hoe los je die problemen op? In een project aan de Utrechtse universiteit is een aantal taalspecifieke Nt2-handeidingen ontwikkeld als mogelijke oplossing. In de workshop maken de deelnemers hiermee kennis en kunnen ze bekijken of ze ermee zouden willen werken.
Het is een project in ontwikkeling: we horen graag hoe Nt2-docenten erover denken!
 
Jacomine Nortier is universitair hoofddocent Nederlandse Taalkunde, Universiteit Utrecht.
E-mail: j.m.nortier@uu.nl
Sterre Leufkens is docent bij de Afdeling Nederlands Taalkunde Universiteit Utrecht.
E-mail: s.c.leufkens@uu.nl