C03. Taal, cultuur en samenleving
Aram Hasan

Interculturele Communicatie, Achtergronden van cursisten
Alle doelgroepen

Een nieuwe taal leren is altijd heel spannend en uitdagend. Je weet al van te voren dat je begint aan iets waar geen einde aan komt, want een taal leer je voortdurend. En naarmate dat je meer weet en meer doet leer je meer en heb je meer behoefte aan de taal zoveel mogelijk als eigen te maken. Nederlandse taal voor mij als vijfde taal om te leren was het moeilijkste, niet zo zeer alleen door de vele onbegrijpelijke regels en uitzonderingen maar ook het karakter en de manier waarop ik de taal moest leren, naast de druk die ik had om de Nederlandse taal te leren.

Aram Hasan is psychiater en traumapsychotherapeut bij Transcultural Expert
Oprichter van het Co-team.
www.aramhasan.com
E-mail: aramcoteam@gmail.com