C04. Interculturele communicatie in de Nt2-les
Katja Verbruggen

Interculturele Communicatie
Professionalisering/Alle doelgroepen

Steeds meer Nt2-docenten zijn zich bewust van het belang van interculturele communicatie in de Nt2-les. Maar hoe past interculturele communicatie in je dagelijkse lespraktijk? Hoe groot is eigenlijk jouw eigen interculturele competentie? Tijdens deze workshop zal er aandacht besteed worden aan een aantal aspecten van interculturele verschillen in communicatie, en zal er aan de hand van lesmateriaal gekeken worden hoe interculturele communicatie op een leuke en productieve manier in de les ingezet kan worden.

Katja Verbruggen is Nt2-docent bij het Talencentrum van de Universiteit van Maastricht. Werkt met Aziatische en hoogopgeleide Nt2-cursisten. Geeft trainingen interculturele communicatie voor Nt2-docenten.
E-mail: k.verbruggen@maastrichtuniversity.nl