D02. ISK-Leerlijnen in de praktijk
Een stappenplan
Charlotte Berghuijs & Lies Alons

Doorstroom
ISK/OKAN, Professionalisering

ISK-Leerlijnen in de praktijk
In deze workshop bekijken we eerst de landelijke leerlijnen van LOWAN. Daarna laten we zien hoe een Isk deze leerlijnen kan inzetten in de praktijk aan de hand van een stappenplan. Het uitgangspunt daarbij is de ISK Leiden die al jaren werkt met (aan uitstroomprofielen gekoppelde) leerlijnen, zowel voor Nt2 als voor de andere vakken. Deze Isk heeft veel ervaring met het werken met uitstroomprofielen en daaraan gekoppelde trajecten voor leerlingen. Aan het einde van de workshop heeft u zicht op wat er nodig is om de vertaalslag te kunnen maken van de landelijke leerlijnen naar het onderwijs op uw eigen Isk.

Lies Alons is manager Marktgroep Onderwijs/Senior adviseur bij Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Amsterdam (ITTA UvA BV). Ze heeft een grote rol gehad in de ontwikkeling van de LOWAN-leerlijnen.
E-mail: lies.alons@itta.uva.nl
Charlotte Berghuijs is onderwijsco÷rdinator bij de ISK Leiden en betrokken bij de ontwikkeling van de LOWAN-leerlijnen onderwijsco÷rdinator bij haar Isk.
E-mail: CBEG@davinci-leiden.nl