E02. DigLin+ : Een radicale breuk?
Jan Deutekom & Ineke van de Craats

Leermiddelen & didactiek, 21eeeuwse vaardigheden
Laaggeletterdheid

Tweedetaalonderwijs is traditioneel gestoeld op een expliciete en deductieve manier van leren. Met name bij laagopgeleiden kunnen daar vraagtekens bij geplaatst worden. In DigLin+ wordt dan ook een impliciete en inductieve aanpak van leren gehanteerd. We hebben daarvoor ondersteuning gevonden in studies van DeKeyser (2007; 2009) en Kaufman (2013). Deze keuze leidt tot onderwijs dat intrinsieke motivatie van de leerder bevordert (Deci & Ryan, 1985; 2000). Dit alles gelardeerd met vele voorbeelden.

Ineke van de Craats was werkzaam bij de afdeling Taalwetenschap van de Radboud Universiteit Nijmegen en hoofdredacteur van Alfa-nieuws.
E-mail:inekevandecraats@casema.nl
Jan Deutekom heeft de onderwijsaanpak FCSprint2 ontworpen en was nauw betrokken bij het onderzoek naar en ontwikkeling van Diglin+.
E-mail: J.Deutekom@fcroc.nl