E05. Een rechte hoek of een rechthoek? Is het 53 of 35?
ANt2 en rekenen bij alfacursisten
Dirk Eggermont

Doorstroom

Heel wat alfacursisten in de basiseducatie volgen rekenmodules na het beëindigen van hun taaltraject. Tegelijk druppelen steeds meer rekentaal en – begrippen binnen bij de lesinhoud van alfamodules. En als alfacursisten een beroepsopleiding volgen hebben ze nood aan een geďntegreerd of gecombineerd taal – en rekenaanbod.
In deze workshop bekijkt Dirk Eggermont (Les-redacteur en alfa -en rekendocent) taalsituaties vanuit de ooghoek van een rekendocent, maar ook rekenvraagstukken door de bril van een taalleraar. Taal- en rekendocenten kunnen heel wat van elkaar leren, niet alleen op vlak van methodes of didactiek, maar ook als het gaat over visie op taal- en rekenverwerving bij laaggeschoolde anderstalige volwassenen.

Dirk Eggermont  is redacteur van Les en ANt2-docent bij Centrum voor Basiseducatie Gent-Meetjesland-Leieland.
E-mail: dirk.vocvo@gmail.com