E07. Werken met Woord voor Woord Interactief en Spreek Actief Digitaal
Ank Hilderink, Leny van Rossenberg, Mirjam Wind

Leermiddelen & Didactiek, 21eeeuwse vaardigheden
Alfabetisering/ Laaggeletterdheid

Met Woord voor Woord Interactief en Spreek Actief Digitaal, materialen voor laaggeletterden en anderstaligen die niet zijn gealfabetiseerd in het Latijnse schrift, kan grote vooruitgang geboekt worden in spreekvaardigheid. Eerst zal kort Woord voor Woord Interactief worden getoond en toegelicht. Vervolgens laat ik in deze bijdrage zien hoe we met Spreek Actief Digitaal in en buiten de klas werken. Het gaat om digitaal materiaal dat beschikbaar is op smartphones in een Cloud talenpracticum (ReLANpro).

Ank Hilderink en Leny van Rossenberg, ANt2 docenten, hebben de eerste versie van Spreek Actief! ontwikkeld voor het ID-College. Mirjam de Wind ontwikkelde de Woord voor woord-video lessen voor het AlfaCollege in Groningen.
E-mailadres: A.bronzwaer@relanpro.com