F01. Nederlands Spelenderwijs
Communiceren zonder gemeenschappelijke taal (TPR)
Viola ten Have

Didactiek & Leermiddelen
Inburgering & Onthaal (0-A2)

Als er geen gemeenschappelijke taal is, communiceren we meestal door, naast geluiden maken, de ander ook te laten zién wat we bedoelen. Hoe doen we dat duidelijk? Begrijpt de ander ons ook echt? Er is in de vorige eeuw een taalleermethode ontwikkeld, de Total Physical Response (TPR, James Asher), gebaseerd op hoe wij onze moedertaal leren. De didactiek ervan is vriendelijk en effectief en geeft elk soort taalonderwijs, aan kinderen en volwassenen, een meerwaarde.
In de workshop probeer ik u enkele fragmenten KiSwahili (Taal in Oost Afrika, ooit ontstaan als voertaal) begrijpelijk te maken door deze te laten horen, laten zien en laten doen. En… belangrijk: direct zichtbaar te maken of de boodschap goed overkomt. Zo niet, dan moet ik een stapje terug doen...
Ook kijken we samen welke elementen u hieruit kunt gebruiken bij de begeleiding van vluchtelingen.

Viola ten Have is docent Nt2, was een van de eerste Les-redacteuren en voormalig taalconsulent bij Vluchtelingenwerk.
E-mail: violatenhave@hetnet.nl