F02. LINK: doelgericht van 0 naar A2
Nieuwe lesmethode voor laag- en middenopgeleide Nt2-cursisten
Carola van der Voort en Titia Boers

Leermiddelen & Didactiek, 21eeeuwse vaardigheden
Inburgering & Onthaal (0-A2)

U maakt kennis met de nieuwe thematische methode LINK, een methode die in allerlei lessituaties ingezet kan worden: in groepsonderwijs, in één-op-één lessituaties en ook bij zelfstandig werken en begeleiding op afstand. Met LINK kunt u dus eenvoudig maatwerk leveren en differentiëren.
In LINK wordt veel geluisterd, gelezen en natuurlijk vanaf het eerste begin veel gepraat.
De thema’s bieden niet alleen taal aan, maar ook inhoudelijke informatie waar de cursisten meteen iets aan hebben in hun dagelijks leven.
De methode is zeer zorgvuldig opgebouwd: in kleine stappen worden cursisten toegeleid naar taalproductie en toepassing. Er wordt systematisch gewerkt aan de opbouw van de woordenschat; in totaal wordt geoefend met 2000 frequente en relevante woorden.
Bij LINK hoort een gloednieuwe Grammaticatrainer, met een selectie van onderwerpen en een didactische aanpak die afgestemd is op de doelgroep.

Carola van der Voort is coördinator Nt2 Expert, leermiddelenontwikkelaar, trainer en adviseur bij VU-NT2 in Amsterdam.
E-mail: c.w.h.vander.voort@vu.nl