F05. Schrijven in het inburgeringsexamen
Marieke Kuijper & Loes Hiddink

Evaluatie & Toetsing, Didactiek en Leermiddelen
Inburgering & Onthaal (0-A2)

Het nieuwe schrijfexamen zal alleen nog bestaan uit functionele schrijftaken. Om kandidaten de mogelijkheid te bieden alle aspecten van hun schrijfvaardigheid te laten zien, worden de aanvulzinnen vervangen door functionele schrijfopdrachten die meer spontane productie uitlokken. Naast de subvaardigheden Correspondentie en Aantekeningen, berichten en formulieren, zal de vaardigheid Vrij Schrijven deel uit maken van het examen.
In deze workshop lichten we deze wijzigingen toe en gaan we nader in op de opdracht Vrij Schrijven. Daarbij geven we ook aan hoe we uitgaan van de functionele contexten die er voor deze doelgroep, op dit niveau, toe doen, o.a. in relatie tot hun culturele achtergrond. Vervolgens brainstormen we samen met de deelnemers van de workshop over de voorbereiding van inburgeraars op het examen Schrijven.
 
Marieke Kuijper en Loes Hiddink zijn toetsdeskundige bij CITO Arnhem.
E-mail: Margot.Mol@cito.nl