F08. Autonoom en examengericht leren
Inburgeringsexamen A2- Studieboek
Ad Appel

Didactiek & Leermiddelen
Inburgering & Onthaal (0-A2)

Sinds 2009 maak ik examengericht lesmateriaal. Met dat materiaal kunnen inburgeraars (NT2-leerders) zich grotendeels zelfstandig voorbereiden. (TGN, oefentoetsen A1 en A2, studieboeken voor A1 en A2). Leren gebruikers van mijn materiaal Nederlands of leren zij trucjes om te slagen voor examens? Kan het materiaal klassikaal ingezet worden? Of is het materiaal alleen voor zelfstudie geschikt? Is het materiaal geschikt voor lessen door gekwalificeerde/bekwame docenten en ook bij begeleiding door taalmaatjes/coaches? Aan de hand van mijn studieboek voor A2 (april 2017) bespreken we deze en andere vragen.

Ad Appel  is docent Nt2/directeur bij Ad Appel Taaltrainingen
E-mail: adappel@gmail.com