G01. Lastige situaties op het werk
Hoe bereiden we cursisten daarop voor?
Dorothé Pietersma

Doorstroom
A2-B1 (STEX NT2), Hoger opgeleiden

Voor veel inburgeraars valt het niet mee om ongeschreven regels op het werk te begrijpen. In Nederland verwachten we bijvoorbeeld van werknemers dat ze mondig, proactief en assertief zijn terwijl veel buitenlanders uit een cultuur komen waarin men zich liever afwachtend en bescheiden opstelt.
Aan de hand van thema’s als diversiteit, assertiviteit, feedback en werk en privé bespreken we mogelijke problemen die zich voor kunnen doen tijdens stage of (vrijwilligers)werk en hoe we onze cursisten kunnen leren het gesprek hierover aan te gaan.

Dorothé Pietersma is loopbaancoach Anagram-Loopbaanadvies en docent Nt2 bij het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen.
E-mail: info@anagram-loopbaanadvies.nl