G10. The flipped classroom at home
The flip side of the coin?
Hanneke van Nes & Maud Beersmans

Leermiddelen & Didactiek, 21eeeuwse vaardigheden
Hoger Opgeleiden

In veel literatuur over the flipped classroom wordt er vooral gesproken over de dynamische, actieve leeromgeving in de klas. In de klas wordt het bestudeerde materiaal actief toegepast met studentgerichte methodes en een docent die fungeert als begeleidend gids. Thuis wordt door middel van video’s, presentaties en andere studiematerialen de stof verwerkt.
Wij zijn benieuwd naar wat er thuis gebeurt. In deze interactieve workshop staat de thuissituatie van de cursist bij flipped learning centraal. Weten we wat er thuis gebeurt? Hoe actief is de cursist bezig met de stof of is er vooral sprake van passieve intake? Hoe kunnen wij, als docenten, ervoor zorgen dat studenten ook thuis actief met de lesstof aan de slag gaan, reflecteren op hun leerproces, autonoom leren, de stof persoonlijk relevant maken en kortom het meeste uit de andere kant van de ‘Flipped Learning coin’ halen?

Maud Beersmans is senior taaltrainer Nederlands en coördinator onderwijs bij Babel Talencentrum Utrecht. Daarnaast is ze auteur van De opmaat, De sprong en De finale.
E-mail: maud@babel.nl
Hanneke van Nes is taaltrainer Engels bij Babel Talen.
E-mail: hanneke@babel.nl