G11. ‘Als je denkt aan Nederland….’
Liedjes in beeld
Henk Noorland

Didactiek & Leermiddelen
Alle doelgroepen   

Vaak gebruiken we een liedje in de les als we nog wat tijd over hebben, als extraatje, als illustratie bij het lesthema. In deze workshop kiezen we een andere benadering, we nemen het liedje als uitgangspunt, als motor van de les. Om taal te oefenen, grammatica, woordenschat, ritme en uitspraak maar vooral om na te denken over de Nederlandse cultuur. Als je denkt aan Nederland, wat zie je dan? Wat hoor je dan? Wat proef je dan?
In deze interactieve workshop van een klein uur zullen we vooral benadrukken hoe tekst en muziek gecombineerd kunnen worden met beelden, schilderijen, foto’s en illustraties. Hoe mooie taal en mooie beelden elkaar versterken. En ook: hoe samen zingen kan verbinden en inspireren!

Henk Noorland is docent Nt2 op het INTT van de Universiteit van Amsterdam; voorheen was hij dramadocent in Theatergroep Werktuig op middelbare scholen. In elke Nt2-cursus speelt hij live Nederlandse liedjes van vroeger en nu in de les, ter lering ende vermaak. Hij is ‘de muziekmeester’. Docent van het jaar in 2010 (Beroepsvereniging NT2).            
E-mail: H.A.Noorland@uva.nl