G03. Nederlands Naar Buiten
Van zitten, denken en leren naar doen, denken, voelen, ervaren en leren
Van cursist Nt2 naar actieve mondige burger
Annemie Van Beirendonck

Leermiddelen & Didactiek, Doorstroom
A2-B1 (STEX NT2)

Nederlands Naar Buiten dat is samen op stap, samen aan de slag met Nederlands en met de realiteit waar cursisten dagelijks tegenaan botsen. In CVO Encora in Antwerpen bieden we een uitstroommodule van één jaar aan aan cursisten die al een tijdje geen progressie meer maakten in hun regulier traject. Cursisten die volop werk zoeken, cursisten die vooral in hun ouderrol zitten, cursisten die sociaal actief willen blijven en hun horizon willen verruimen, kunnen dus kiezen voor Nederlands Naar Buiten Werk of Ouder of Vrijetijdsbesteder. Binnen die rollen werken we aan actief burgerschap en verankering in de maatschappij.
Taalniveau: A2-B1 (Geen hoger opgeleiden, maar cursisten die doorstroomden vanuit de  Basiseducatie. Zij maakten geen progressie meer in hun trajecten van het Centrum VolwassenenOnderwijs (CVO)..

Annemie Van Beirendonck is Nt2-leerkracht Stedelijk Centrum voor VolwassenenOnderwijs (CVO) Encora Antwerpen.
E-mail: anne-marie.vanbeirendonck@so.antwerpen.be