G04. Het beoordelen van productieve vaardigheden
TOA (Online toetssysteem van Bureau ICE)
Haas de Groot

A2-B1 (STEX NT2), Professionalisering/Alle doelgroepen,
Evaluatie & Toetsing, Doorstroom

In de TOA het online toetssysteem van Bureau ICE zitten meer dan 200 toetsen voor Nt2. In deze workshop laat Haas de Groot allereerst zien wat het aanbod is. Daarna kijken we naar de toetsen voor schrijven, spreken en gesprekken: welke toetsen zitten in het systeem, hoe zien die toetsen eruit, hoe worden ze afgenomen en hoe worden ze beoordeeld? Vervolgens gaan we aan de slag met het beoordelen. We beoordelen fragmenten van schrijf-, spreek- en gesprekstoetsen met behulp van zowel een globaal als een diagnostisch beoordelingsmodel. Er is alle ruimte voor het stellen van vragen.
Doelgroep: Alle.

Haas de Groot is, naast redacteur van tijdschrift Les, Senior consultant en trainer van bureau ICE.
E-mail: hdgroot@bureau-ice.nl