G06. E-learning: concurrent of verrijking van de klassikale omgeving?
Sandra Duenk

Leermiddelen & Didactiek, 21eeeuwse vaardigheden
Hoger opgeleiden

Veel taalaanbieders willen online onderwijs toevoegen aan hun cursusaanbod. In deze workshop zullen we spreken over het doel van online leren en over de verschillen met een klassikale leeromgeving. Zowel voordelen als nadelen en twijfels komen aan bod, evenals praktische tips en aansprekende demonstraties over de ontwikkeling van online cursusmateriaal. Tenslotte bespreken we de ervaringen van docenten en cursisten.

Sandra Duenk is taaltrainer Nederlands bij Babel Talen.
E-mail: sandra@babel.nl