lescongres
sponsors

Les trofeenominaties

Natuurlijk wordt ook op het Lescongres weer de vijfjaarlijkse Les-trofee uitgereikt voor het meest vernieuwende NT2-project in Nederland en Vlaanderen van de afgelopen vijf jaar.

Tot 20 april konden projecten genomineerd worden.

Uit alle nominaties kiest de jury de vijf beste.Deze worden beschreven in Les.

De winnaar ontvangt een Lestrofee gemaakt door Susan Hammond

Jury
De jury bestaat deze keer uit:

•  Folkert Kuiken (Hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam) - voorzitter
•  Heidi de Niel (Inspecteur volwassenenonderwijs Vlaanderen)
•  Lies Houben (praktijklector Nederlands Niet Thuistaal)
•  Damayanti Gunawan (auteur Praktijkboek NT2)
•  Kees Galema (oud redactiecoördinator en eindredacteur van Les)

Secretariële ondersteuning vanuit Les: Marcella Faltas

Winnaars van de vorige trofeeën
2017    MOOC - (massive open online course) Rijksuniversiteit Groningen, Talencentrum
2012    Klein project: Melkweg+, fris en degelijk alfabetiseringsmateriaal (Melkweg)
            Groot project: NT2 Nieuwslezer, actuele nieuwsberichten op eigen niveau (Uitgeverij Boom)
2007    Lokaal project: De Taalsprong
            Landelijk Project: Certificering bekwaam NT2 docent
2002    Instituut voor Taalonderwijs en Taalonderzoek Amsterdam (ITTA)
1997    Nieuwe Buren, lesmethode (ontwikkeld door Malmberg) niet meer in de handel
1992    Instaptoets Anderstalige Volwassenen (CITO)