lescongres
sponsors

Les trofee

Natuurlijk werd ook op het Lescongres weer de vijfjaarlijkse Les-trofee uitgereikt voor het meest vernieuwende NT2-project in Nederland en Vlaanderen van de afgelopen vijf jaar.

Uit alle nominaties (beschreven in Les) koos de jury de winnaar: Beno.
Beno staat voor: BasisEducatie Na OKAN en is een traject voor laaggeletterde, anderstalige jongeren.

De winnaar ontvangt de Lestrofee gemaakt door Susan Hammond

Jury
De jury bestond deze keer uit:

•  Folkert Kuiken (Hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam) - voorzitter
•  Heidi de Niel (Inspecteur volwassenenonderwijs Vlaanderen)
•  Lies Houben (praktijklector Nederlands Niet Thuistaal)
•  Damayanti Gunawan (auteur Praktijkboek NT2)
•  Kees Galema (oud redactiecoördinator en eindredacteur van Les)

Secretariële ondersteuning vanuit Les: Marcella Faltas